Ontwikkeling

“Ontwikkeling zie ik als vertrekpunt voor kwaliteitsverbetering. De methodiekbeschrijving is een werkbaar product van wetenschappelijke kennis in combinatie met uw succeservaringen.”

Overdracht

“Een goede overdracht is het activeren van reeds bestaande kennis, deze aanvullen en er vervolgens mee aan de slag gaan in een oefensetting en de praktijk. Het bevestigt en inspireert.”

Ondersteuning

“Hoe voelen uw werknemers zich het meest ondersteunt? Begeleiding op maat, die waardevol wordt bevonden door de werkgever én deelnemers.”