Roja bet casino onlinecon grandes bonos

ONTWIKKELING

ONtwikkeling van kinderen, ouders en professionals. Maar ook de gemeenten zijn steeds bezig het sociaal domein verder te ontwikkelen.

OVERDRACHT

OVerdracht van succesvolle werkwijzen en inzicht. Door trainingen aan professionals en ouders, of door de methodiek overdraagbaar te maken.

ONDERSTEUNING

ONdersteuning van casuïstiekbesprekingen, intervisie bijeenkomsten of teamdagen. ONdersteuning op individueel niveau als professional, ouder of als team.

In de opdrachten als interim gedragswetenschapper komen ontwikkeling, overdracht en ondersteuning samen