ONTWIKKELING

ONtwikkeling van kinderen, ouders en professionals. Maar ook de gemeenten zijn steeds bezig het sociaal domein verder te ontwikkelen.

LEES MEER

OVERDRACHT

OVerdracht van succesvolle werkwijzen en inzicht. Door trainingen aan professionals en ouders, of door de methodiek overdraagbaar te maken.

LEES MEER

ONDERSTEUNING

ONdersteuning van casuïstiekbesprekingen, intervisie bijeenkomsten of teamdagen. ONdersteuning op individueel niveau als professional, ouder of als team.

LEES MEER

In de opdrachten als interim gedragswetenschapper komen ontwikkeling, overdracht en ondersteuning samen

Vrijblijvend contact