Rianne Cornelisse MSc

Oprichtster ONOVON

Ik ben opgeleid tot orthopedagoog en in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn Bachelor volgde ik twee studiepaden, “Orthopedagogiek” en “Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken”. Daarnaast volgde ik de minor “Jeugd en Criminaliteit” en behaalde ik mijn NVO diagnostiek-aantekening. Na mijn studie heb ik subsidie aangevraagd en ben ik met een door mij geselecteerd en opgeleid team naar Jamaica vertrokken voor een opdracht in ontwikkelingssamenwerking.

Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als gezinsbegeleider en gedragswetenschapper van verschillende projecten. Ik heb in de volle breedte van de jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening ondersteuning geboden, van risicojongeren tot gezinsproblematiek bij het jonge kind. Dit is ook terug te zien in mijn studiepad voor Orthopedagoog Generalist. Een aantal voorbeelden zijn;

  • Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen én kinderen (inclusief behandeling van een negatief zelfbeeld)
  • EMDR voor volwassen én kinderen (inclusief protocol woede, wrok en wraak)
  • Diagnostiek in de Basis GGZ voor volwassen én kinderen
  • Gedragswetenschapper als Coach

In mijn werk als gedragswetenschapper sta ik erom bekend dat ik overzicht houd en constant naar verbanden en verbeterpunten zoek. Bij knelpunten op de werkvloer heb ik er plezier in situaties te bezien vanuit verschillende invalshoeken en van daaruit door te ontwikkelen. Projectmatig werken en doelgericht aan de slag gaan heeft mij altijd de meeste energie gegeven. Dit is een van de hoofdredenen om als zelfstandige mijn diensten aan te bieden.

Ik ga graag de samenwerking aan met collega gedragswetenschappers of trainers. Daarmee zorg ik ook dat ik geïnspireerd en “up to date” blijf vanuit verschillende perspectieven!

ONOVON Gedragswetenschap

Ontwikkeling, Overdracht & Ondersteuning

ONOVON staat voor ONtwikkeling, OVerdracht en ONdersteuning van professionaliteit binnen de (maatschappelijke) dienstverlening. Mijn werkveld breidt zich steeds verder uit. Ik heb afgelopen jaren gewerkt interim klussen gedaan in Rotterdam, Dordrecht, Velsen, Almere, Den Haag, Barendrecht, Capelle aan den IJsel, Oosterhout (NB). De lijst met locaties waar ik trainingen heb gegeven is nog veel langer!

Ik lever maatwerk dat volledig is afgestemd op uw wensen en behoeften. Mijn producten en diensten richten zich voornamelijk op interim gedragswetenschapper, trainingen in onder meer de ZRM, instrument-ontwikkeling, casuïstiekbesprekingen en methodiekontwikkeling. Door goed de leer of ondersteuningsbehoefte uit te vragen of na bijvoorbeeld een training beschikbaar te zijn voor ondersteuning zorg ik ervoor dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.

Al jaren houd ik me bezig met het gebruik en de implementatie van de zelfredzaamheid-matrix zoals ontwikkelt door de GGD van Amsterdam en Rotterdam (www.zelfredzaamheidmatrix.nl). Via mijn andere bedrijf Tim Academie, kunt u trainingen aanvragen in de ZRM.

ONOVON is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en geregistreerd bij SKJ en NVO.